Felsefi Kavram: Apeiron Nedir?

18.06.2022
27

Apeiron, ilk olarak MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan filozofu Anaximander tarafından ortaya atılan felsefi bir kavramdır. Kavram, evrenin Anaksimandros’un adlandırdığı sonsuz, farklılaşmamış bir maddeden oluştuğudur.

Apeiron Nedir?

Apeiron, Antik Çağ’da nesnelerin ateşten, topraktan ya da havadan ortaya çıktığı fikrini bir kenara bırakarak, her şeyin başlangıcını ifade etmek için kullanılan bir kelimeydi. Ayrıca, nesnelerin belirli bir biçime sahip olmadığını ve sonsuz olduğunu ortaya koymuştur. Sonsuz maddeye atıfta bulunmak için yaratılmış bir kelimeydi ve aynı zamanda temelde var olan her şeyin başlangıcı ve sonuydu.

Terimin yaratıcısının düşüncesine göre var olan tüm unsurlar, evrendeki her şey üzerinde kontrol sahibi olma ve aynı zamanda uygun bir denge kurma işlevine sahip olan apeiron tarafından yaratılmıştır. Anaksimandros’a göre, dünyanın her bir döngüsüne uygun olarak her şey ortaya çıkmış ve sonra apeirona geri dönmüştür.

Bu kavram henüz anlaşılmamış pek çok şeye anlam kazandırmış ve insanın ebedi süreci anlama kapasitesine sahip olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda kozmolojik alanla da ilgiliydi. Çünkü birçok dünyanın apêirondan doğduğunu ve aynı zamanda bu dünyaların yok edildikten sonra onun tarafından emildiğini belirtiyordu. Bu şekilde zaman boyunca var olan ebedi kozmolojik durumla yakın bir ilişkisi vardı.

Etimoloji

Etimolojisini anlamak için, filozof Anaksimandros tarafından ortaya atılmış bir terim olan sonsuzluk kavramıyla yakından bağlantılı olduğunu belirtmek önemlidir. Apeiron kelimesinin etimolojisi, kelimenin ortaya çıktığı Yunanca dilinden gelmektedir. Bu kavram τὸ ἄπειρον kelimesinden oluşur ve şu anlama gelir: “Sınırsız, tanımı olmayan”; α- “-sız, değil” ve πεῖραρ “sınır” anlamına gelir.

Kökeni

Apeiron Kökeni

Apeiron kavramı, zamanın felsefi ve dini düşüncesinin önemli bir parçası olduğu antik Yunan’a kadar uzanmaktadır. İlk olarak bu kavram her şeyin kaynağı olan sonsuz ve bilinemez bir güç olduğunu savunan filozof Anaximander tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra, Apeiron’un evrendeki tüm hareket ve değişimin kaynağı olduğunu savunan Aristoteles gibi filozoflar tarafından daha da geliştirilmiştir. Yaratılış ve yıkımın kaynağı olarak görüldüğü eski Mısır dini gibi çeşitli dini gelenekler tarafından da benimsenmiştir.

Apeiron’un Özellikleri

Apeiron'un Özellikleri
Sonsuzluk
  • Yok edilemez bir karaktere sahipti ve dahası ölümsüzdü. Ayrıca yok olamayacağı, belirli bir şeyden doğmadığı ve bu nedenle yaratılmamış olduğu düşünülmüştür.
  • Dünyada var olan her şeyin temeliydi.
  • Aynı zamanda bir tür matematiksel kavramdı.
  • Evrende var olan ilk element olarak kabul edilen Arche’nin özünü oluşturuyordu.
  • Zaman ya da mekânla bağlantılı olamazdı.
  • Herhangi bir sınırı yoktu ve yok edilemezdi.
  • Her türlü maddenin içinde bulunabilir.

Etkileri

Bu kavramın felsefi ve teolojik düşünce için birtakım çıkarımları vardır. Örneğin; evrenin kökenini, gerçekliğin doğasını, fiziksel ve metafiziksel alemler arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılmıştır. Ayrıca insanın kökenini, ahlakın doğasını ve yaşamın amacını açıklamak için de kullanılmıştır.

İlk neden nedir?

İlk neden teorisine göre evrendeki her şey “apeiron” adı verilen tek bir kaynaktan gelmektedir. Bu her şeyin kaynağı olan sonsuz, farklılaşmamış bir maddedir. Var olan her şeyin ilk nedenidir.

Kaynakça:

İlgili İçerik: Japonların Dini İnançları

ETİKETLER: ,
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bu site Reisci tarafından yönetilmektedir, beni Turkhacks üzerinden de takip etmeyi unutmayın.
escort izmir Manavgat Escort