Mersin Escort Konya Escort izmir escort mersin escort

Japonların Dini İnançları Nelerdir? ⛩️☸️

26.05.2022
26

Asya’nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Japonya, teknolojik bir güç olmasının yanında oldukça fazla dini unsuru bir arada barındırıyor. Peki Japonların dini inançları nelerdir? Başka hangi dinler ön plana çıkıyor?

Japonya’da Din ??

Japonya’da din, hiçbir zaman insanlar veya hükümetler arasında bir anlaşmazlık kaynağı olmamıştır. Japonya’da din genelde Japonların yaşamlarını koşullandırmaz; ancak yıl boyunca düğünler, cenazeler ve bayramlar gibi çok sayıda etkinlik ve şenliğin bir parçasını oluşturan dini gelenekler ve ayinler vardır.

Peki Japonya’da yaygın görülen dinler hangileridir ve Japon toplumu günlük yaşamda dini nasıl yaşamakta ve hissetmektedir?

Japonların Dini İnançları Nelerdir?

Japon dinleri arasında başı Budizm ve Şinto çeker. Budizm Hindistan’da ortaya çıkarken, Şintoizm Japonya’da ortaya çıkmıştır.

Japonların çoğu kendilerini Şinto, Budist ya da aynı anda her iki din mensubu olarak tanımlamaktadır. Çünkü dogmalarının felsefesi ve düşünceleri bunların tek ve aynı kişide bir kült olarak bütünleşmesine izin vermektedir. Genelde bir vatandaşa dini mezhebi sorulduğunda, aynı anda hem Şinto hem de Budist olduğunu beyan eder.

Hem Budizm hem de Şintoizm dayanışma, hümanizm ve demokrasi değerlerine sahiptir.

Bugün Japonya genelinde 180.000’den fazla tapınak ve mabet bulunmaktadır ki bu da bu dinlerin Japon toplumunda ne kadar derin köklere sahip olduğu hakkında bir fikir vermektedir.

Öte yandan, kendilerini din dışı (dinsiz) ilan edenler de var ve bu eğilim yıllardır artıyor. Aşağıda göreceğimiz gibi, günümüzde bu düşünce Japon toplumunda büyük bir çoğunluğu temsil etmektedir.

Japonya’daki başlıca dinler, taraftarlarının yüzdesi bakımından aşağıdaki gibidir:

Budizm ☸️

Budizm
Japonların dini inançları

Budizm, Japonya’nın dini inançları arasında yaygın olarak görülür. Bu din ve felsefi öğreti Siddhartha Gautma (Buddha) tarafından M.Ö. VI – IV yılları arasında Hindistan’da yaratılmıştır. Buddha yüce bir tanrı değildir. Ancak çok yüksek bir ruhani seviyeye ulaşabilen ve öğretilerini takip etmeyi referans alan bir kişi olarak kabul edilir.

Budizm, Japonya da dahil olmak üzere birçok Asya ülkesinin maneviyatını ve davranışlarını etkilemiştir. Dünyada yaygın olarak inanılan dinlerden biridir. Budist dininin belirli doktrinleri vardır ve bunları takip etmenin tam mutluluğa yol açtığı söylenir.

Budizm Japonya’ya nasıl geldi?

Budizm Japonya’ya Nara Dönemi‘nde (710-794), 6. yüzyılda İmparator Kinmei’nin hükümdarlığı sırasında gelmiş ve toplumda yerleşmiştir. Bazı nüfuzlu aileler Budizm’i desteklemiş ve Budist yanlısı İmparator Shomu döneminde Japonya’nın dört bir yanındaki Budist tapınaklarının bir sembolü olan Todaiji Tapınağı’nı Nara’da inşa ettirmişlerdir. Böylece Budizm o zamandan günümüze kadar toplumda kök salmıştır. Budizm’in bu gücünden vazgeçmeye zorlandığı Sengoku Dönemi’ne kadar bazı Budist okulları dinin ötesinde güçlere sahip olmuş, siyasete ve imparatorluk sarayına girmiştir.

Japonların Yerel Dini: Şinto ⛩️

Şinto ne demek: Şinto ( 神道 – Shinto) kelimesi tam anlamıyla “Tanrıların Yolu” anlamına gelmektedir. İlki kanji 神 kami (tanrı, ruh) anlamına gelirken ikincisi kanji 道 michi’ye (yol) karşılık gelir.

Şinto Nedir?
Japonların Dini İnançları Şinto
Şinto Tapınağı – Japonların dini inançları

Şinto, kami’ye (ruhlara) tapan bir dindir. Japon kültürü üzerinde 2000 yılı aşkın bir süredir büyük bir etkiye sahiptir ve Japon düşüncesinin temelini oluşturur. Bu dinin kendine has ritüelleri ve Kami’ye şükranlarını ifade etme yolları vardır. Buna rağmen kurucusu, yüce tanrısı ve kutsal metinleri yoktur.

Modern dünyada hala varlığını sürdüren az sayıdaki arkaik dinden biridir ve hiçbir zaman daha güçlü bir dinin tehdidi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmamıştır. Budizm onu gölgede bırakabilecek tek inançtı. Ancak her iki inanç sistemi de birbirlerine uyum sağladı ve birbirlerini o kadar etkiledi ki gelenekler, ritüeller veya temsilci figürler birbirine karıştı.

Şinto dininin kendisi yalnızca Japon kültüründe mevcuttur ve Japonya Şinto’nun resmi bir din olduğu tek ülkedir. Hawaii, Brezilya veya Amerika Birleşik Devletleri gibi Japon göçünün yoğun olduğu ülkelerde sadece birkaç küçük tapınak (kaigai jinja – ülke dışındaki tapınaklar) bulunmaktadır. Aynı zamanda Şinto’nun diğer ülkelerde misyonerleri yoktur. Bu nedenle Şinto’nun Japon takımadalarına ve sakinlerine tamamen kök saldığını söyleyebiliriz. Çevreyi, doğayı, elementleri ve hatta Japon sosyal düzenini ve imparatorunu anlamanın bir yoludur.

Şintoizm Tanrıları

Şinto’nun aşırı yerelliğine rağmen, panteonun (Panteon, bir mitoloji veya dine özgü tüm tanrıların birliğidir.) ana figürleri Japonya genelinde oldukça evrenseldir ve Şinto’nun büyük tarihinin belkemiğini oluşturur.

Şintoizm tanrı ve tanrıçaları şunlardır:

 • Amaterasu-Omikami: Güneş tanrıçası, imparatorluk hanedanının atası ve “birincil” tanrı olarak kabul edilir.
 • Ame-no-Uzume: Şafak tanrıçası ve dansçıların koruyucusu.
 • Fujin: Rüzgâr Tanrısı, en eski tanrılardan biri ve dünyanın yaratılışında hazır bulunan bir tanrı.
 • Hachiman: Savaş Tanrısı
 • Inari Okami: Pirinç, bereket ve genel refah tanrısı.
 • Izanagi: Diğer tanrıların ve Japon adalarının atası.
 • Izanami: Yaşam ve ölüm döngüsünün yaratıcısı
 • Ninigi-no-Mikoto: Japonya’nın ilk imparatorunun büyük büyükbabası
 • Raijin: Gök gürültüsü ve şimşek tanrısı
 • Ryujin: Ejderha tanrısı ve gelgitlerin kontrolörü
 • Suijin: Su Tanrısı
 • Tsukuyomi-no-Mikoto: Ay Tanrısı

Şintoizm ve Budizm Arasındaki Farklar

Japonya’nın dini inançları tarihinde Budizm ve Şintoizm birbirine sıkı sıkıya bağlı iki inançtır. Ancak, Budizm ve Şintoizm barış içinde bir arada var olsalar da, aralarında pek çok farklılık vardır. İşte Japonya’daki Şintoizm ve Budizm arasındaki farklar;

Şintoizm barış içinde bir arada var olsalar da aralarında birçok fark vardır. İşte Japonların iki büyük dini olan Şintoizm ve Budizm arasındaki, tapınaklardaki türbeleri tanımanıza ve iki inancı daha iyi anlamanıza yardımcı olan basit bir fark listesi.

ŞintoizmBudizm
Tanrı8 milyon tanrıBuda
AmaçAnimizm, aile ve yerel topluluk için dilekMilleti korumak, acıya son vermek ve aydınlanmak
Ritüel MerkeziMabetlerTapınaklar
Dini KurallarYokSutra
MenşeiJaponyaHindistan
EğitimYokAydınlanmaya ulaşmak için sıkı eğitim
Şintoizm ve Budizm Arasındaki Farklar

Hristiyanlık ✝️

Japonya’da a küçük bir kısımda Hristiyanlık görülmektedir. Buna rağmen Japonya’da Hristiyanlık kültüründe oldukça baskındır.

Japonlarda Hristiyanlık
Japon dini

Hristiyanlık 1549 yılında İspanyol misyoner Francisco Xavier tarafından getirilmiş ve Japonya’da Kirişitan (切支丹?) olarak bilinen Avrupalı misyonerler, özellikle de Cizvitler tarafından yayılmıştır. Başlangıçta Japon yetkililer Budizm’e karşı bir yol olarak dinin varlığını desteklemiş, ancak kısa bir süre sonra Avrupalıların Asya’da din değiştirme temelinde topraklar fethettiğini görmüş ve onları bir tehdit olarak görmüşlerdir. Böylece, 17. yüzyılda Tokugawa döneminin başlangıcında, misyonerlerin gelmesine izin verilen Meiji Restorasyonuna kadar Hristiyanlık iki yüzyıl boyunca yasaklanmıştır.

1900’den 1930’a kadar, Protestan Hristiyan bakış açısıyla Japon kültürel hassasiyetlerinin bir birleşimi olan Unchurched Movement ya da Mukyokai gibi bazı senkretistik Hristiyan hareketleri vardı. Mukyokai, kendine ait belirgin bir organizasyonu olmayan bir Hristiyan hareketidir. Tapınakları, rahipleri ya da herhangi bir örgütleri yoktur.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Hristiyanlığın her türlüsü yasaklanmışsa da 1947’den bu yana serbestçe dinlerini yaşayabilen Hristiyanlar Japon nüfusunun %1’ini oluşturmaktadır.

Japonların Dini İnançları Arasında Yer Alan Yahudilik ✡️

Japonya’da Yahudilik, Japon nüfusunun yalnızca yüzde 0,0008’ini oluşturan yaklaşık 1.000 kişilik bir Yahudi topluluğu tarafından temsil edilmektedir.

Azınlık olmalarına rağmen, 16. yüzyılda Portekiz ve Hollanda kökenli tüccarların gelişinden bu yana Japonya’da Yahudiliğin tarihi oldukça eskidir.

Şu anda Japonya’da biri Tokyo’da diğeri de en büyük Yahudi cemaatinin bulunduğu Kobe şehrinde olmak üzere iki sinagog bulunmaktadır.

Not: Japonyaların dini inançları arasında yer alan bu dinlerin dışında Hinduizm, İslam, Bahá’í inancı veya Shinshūkyō gibi çok küçük bir kesimin kabul gördüğü dinler de yer almaktadır.

Hiçbir Dine İnanmayanlar

Dinsizlik, nüfusun %62’sini temsil ederek Japon toplumundaki en büyük oranı oluşturmaktadır.

Ateizm veya Agnostisizm ile değil, kişisel inançları olan ancak kendilerini bir dinin takipçisi olarak görmeyen kişilerle karıştırılmamalıdır. Aynı zamanda herhangi bir dini inanca bağlı olmayan ve kendilerini herhangi bir dinin takipçisi olarak görmeyen kişileri de kapsamaktadır.

Kaynakça:

Japonların dini inançları” ile benzer nitelikteki içerikler için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ETİKETLER: , , ,
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bu site Reisci tarafından yönetilmektedir, beni Turkhacks üzerinden de takip etmeyi unutmayın.
istanbul escort izmir escort