Mersin Escort Konya Escort izmir escort mersin escort

Nazarın Belirtileri Nelerdir? [2022] ?

01.06.2022
16

Bu yazımızda birçok kültürü etkisi altına almış bir inanç olan nazar nedir? Nazarın belirtileri nelerdir ve nazardan korunma yolları nelerdir? gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Bazı inançlar kültürümüzde derin köklere sahiptir. Normalde bu inançlar gerçekle karışık efsane havası taşır. Ancak nesiller boyunca toplumda aşılanmışlardır. Bu kültürel inanışlarından biri de nazardır. Varlığı hiçbir zaman bilimsel olarak kanıtlanmamıştır ama yüz binlerce insan bunun mümkün ve gerçek olduğuna inanmaktadır.

Nazar Nedir?

Bir insanın diğerine sadece bakarak onda kötülük üretebilmesiyle ilişkili popüler bir inanıştır. Bu, çağlar boyunca aktarılan ve birçok farklı tedavisi olan bir tür lanettir.

Bir kişi nazara sahip olduğunu düşündüğünde, kötü şansa maruz kalabilir ve hatta genellikle psikosomatik nitelikte olan bazı açıklanamayan rahatsızlıkların kurbanı olabilir.

Nazar Ne Demek?

Nazar, Arapça bir kelime olup; “N-Z-R” kökünden gelen bir mastardır. “Bakmak, görmek, gözün algılaması, göz ile mülahaza etmek, bakış atmak, bakışlarını çevirmek, yan bakış, iltifat, itibar, niyet, beklemek, düşünmek, tasarlamak, aklından geçirmek, dikkatini vermek…” gibi anlamlara gelir. Türkçeye geçerken mana değişikliğine uğramış ve “ayn=göz” kelimesi karşılığında kullanılmaya başlanmıştır.

Nazar kelimesi, Türkçe’de ise kem göz manasına gelmekle beraber daha ziyade gelme, uğrama, değme ve etme fiilleriyle birlikte; nazara gelme, nazara uğrama, nazar değmesi ve nazar etme şeklinde kullanılmaktadır.

Yine Türkçe’de beğenilen bir şeye kıskançlıkla bakmak ve zarar verecek şekilde onu etkilemek manasında “nazar etmek (göz değmesi)”, Arapça’da ise “nazra (isabetü’layn)” şeklinde kullanılır. Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerine tutan başka şeye “nazar boncuğu” denilmektedir. “Nazarlık” ise göz değmesinden korunmak için kullanılan şeyler için genel bir ifadedir.

Türk Dil Kurumunun yayınlamış olduğu Türkçe sözlükte nazar, “Belli kimselerde bulunduğuna inanılan; insanlara özellikle çocuklara, evcil hayvanlara, eve, mala-mülke, hatta cansız nesnelere de zarar veren bakışta ki çarpıcı ve öldürücü güç,” olarak tarif edilmektedir.

Nazarın Belirtileri

Nazar İnancının Tarihi Kökeni

Nazar inancı çok farklı ülkelerde ve kültürlerde kabul görmüş bir inançtır. Bundan dolayı nazar inancının kökenini ve başlangıç tarihini kesin hatlarla belirlemek pek mümkün olamamaktadır. Nazar konusunda en kapsamlı çalışmayı yapmış olan Alan Dundes nazarın Mezopotamya kökenli bir inanış olduğunu ve su-hayat, kuraklık-ölüm ilişkisi çerçevesine giren bir telakkiye dayandığına işaret eder.50 Nazar inancının yaygınlığına ilişkin coğrafi bir inceleme yapan Seligman ise bu inancın Tevrat zamanından beri mevcut olduğunu ve Orta Doğu’da, Arap kaynaklarında ve Avrupa’nın her tarafında yaygın olduğunu göstermiştir.

Eski Sümer, Babil, Mısır, Grek, ve Roma kültürlerinin yanı sıra Sami, Pers, Hint ve çeşitli Avrupa kavimlerini kapsayan geniş bir coğrafya üzerinde hem geçmişte hem de günümüzde yer alan bu inanışın başlangıcı tam olarak bilinmemekle beraber milattan önce 4000 yılına kadar gittiği kabul edilmektedir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar nazar inancının Uzakdoğu, Güney Afrika, Avustralya, Amerika’nın yerli toplumlarınca bilinmediği ve bunlara girişin geç tarihlerde ve Avrupa kanalıyla gerçekleştiği ileri sürülmektedir.

Bu araştırma ve değerlendirmeler ışığında nazar inancının Ortadoğu merkezli olduğu ve dünyanın pek çok yerine de buradan yayıldığı görüşü ortaya çıkmaktadır.

Nazarın Belirtileri Nelerdir?

Nazarın belirtileri yaşa, nazarın türüne ve nazarın atılma şekline göre değişir. Ancak her yaşta kişiyi zayıflatmayı amaçlayan fiziksel ve psikolojik belirtiler vardır. En yaygın semptomlar şunlardır:

Nazarın Fiziksel Belirtileri

Nazarın Fiziksel Belirtileri
Nazarın Fiziksel Belirtileri – Nazarın Belirtileri
 • Baş, göz ve kulak ağrısı,
 • Vücut zayıflığı ve halsizlik,
 • Deri döküntüleri,
 • Uyku bozuklukları,
 • Kusma, bulantı ve ishal
 • Hatta kısırlık veya düşük

Nazarın Zihinsel Belirtileri

 • Depresyon,
 • Paranoya,
 • Korku ve aşırı stres,
 • Olumsuz düşüncelere boğulma,
 • Odaklanma ve yaşama arzusu eksikliği

Nazarın Maddi Belirtileri

 • Paranın sürekli kaybolması veya yapılan işlerde zarar,
 • İşte başarısız olma,
 • Derece ve saygınlık kaybetme

Nazarın Kişisel Belirtileri

 • Eşle nedensiz tartışmalar,
 • Çocuklara ve ailenin diğer üyelerine önem göstermeme, onları görmezden gelme,
 • Arkadaş ortamında azalma

Esnemek Nazar Belirtisi mi?

Belli bir sebep olmadan önceki gece iyi uyumuş olmanıza rağmen sürekli esniyorsanız ya da birisiyle konuşurken esnemekten kendinizi alamıyorsanız bu üzerinde bir nazar olduğunu düşündürebilir.

Çocuklarda Nazarın Belirtileri

Çocuklarda Nazarın Belirtileri
Çocuklarda Nazarın Belirtileri

Çocuklar, zayıf oldukları düşünüldüğünden nazara belki de en yatkın olanlardır. Bebeklerde ve çocuklarda nazarın belirtileri şunlardır:

 • Açıklanamayan çoklu alerjiler
 • Sürekli ağlama
 • İshal
 • Sık kusma
 • İştahsızlık
 • Değişen uyku düzeni
 • Enfeksiyonlar

Kadında Nazarın Belirtileri

Kadında Nazar Belirtileri
Kadında Nazarın Belirtileri

Bir kadın farkında olmadan nazara maruz kalmış olabilir. Kadında nazar belirtileri olduğunu gösteren bazı işaretler vardır. Bir kadın aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsa bu nazar değdiğinin bir göstergesi olabilir:

 • Baş ağrısı, mide bulantısı veya yorgunluk gibi açıklanamayan fiziksel rahatsızlıklar,
 • Anksiyete, depresyon veya ruh hali değişimleri
 • İştahsızlık veya ani kilo kaybı,
 • Uykusuzluk veya kabuslar,
 • Açıklanamayan mali sorunlar,
 • Kötü giden şans

Bir kadın kendisine nazar değdiğine inanıyorsa laneti kaldırmak için yapabileceği bazı şeyler vardır. Tuzlu suda banyo yapmak ya da adaçayı yakmak iyi seçenekler olabilir. Ayrıca nazara karşı koruduğu söylenen muska veya tılsımlar da takabilir.

Nazar olan bir insanda neler olur?

Bir kişide nazar olduğunda, bakışlarının başkalarına zarar verebileceği söylenir. İnanışa göre bu zarara gözler aracılığıyla aktarılan kötü niyetli bir güç neden olmaktadır. Nazarın hastalığa, ölüme ve talihsizliğe neden olabileceği söylenir.

Nazarın bulaşabileceği birkaç yol vardır. Bir başkasını kıskanan veya haset eden bir kişi tarafından kasıtlı olarak verilebilir. Ayrıca bakışlarının zarar verdiğinin farkında olmayan biri tarafından kasıtsız olarak da verilebilir.

Kendinizi nazardan korumanın birkaç yolu vardır. Bunlardan biri, negatif enerjiyi saptırdığı söylenen muska veya tılsımlar takmaktır. Bir diğeri ise nazarı olduğu bilinen birinin gözlerine bakmaktan kaçınmaktır.

En Çok Kimlere Nazar Değer?

En çok kimlere nazar değer
En çok kimlere nazar değer – Nazarın Belirtileri

Nazar söz konusu olduğunda ortada pek çok yanlış kanı vardır. İnsanlar genellikle nazarın kişiden kişiye geçen bir şey olduğunu ya da sadece belirli insanların nazara duyarlı olduğunu düşünür. Ancak gerçek şu ki herkes nazara maruz kalabilir.

Nazara yakalanma olasılığınızı artırabilecek birkaç şey vardır. Örneğin, başarılarınız veya iyi talihiniz hakkında sürekli övünüyorsanız nazarın dikkatini çekme olasılığınız daha yüksektir. Benzer şekilde, kendinizi her zaman tehlikeye atıyor veya risk alıyorsanız nazar değme olasılığınız da artar.

Peki en çok kime nazar değiyor? Aslında bunu söylemek zor. Görünüşe göre herkes eylemlerine ve davranışlarına bağlı olarak nazara maruz kalabilir. Bununla birlikte nazar değme olasılığı diğerlerine göre daha yüksek olan belirli insan grupları vardır.

Örneğin, hamile kadınların ve yeni doğan bebeklerin nazara daha açık olduğu düşünülür. Bunun nedeni bebeklerin yeni yaşamı ve doğurganlığı temsil etmeleridir ki bu da bazı insanlar için bir tehdit olarak görülebilir. Benzer şekilde hayatlarında çok fazla başarı yaşayan insanların da nazara yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni iyi talihlerinin başkaları için bir tehdit olarak görülebilmesidir.

Nazardan Korunma Yolları

Bu duruma “koruyucu hekimlik” de diyebiliriz. Çünkü göz değmesi isabet etmeden önce alınabilecek tedbirlerdir. Koruyucu hekimlik, tıbb-ı nebevinin önemli ve başta gelen esaslarındandır. Hz.Muhammed sünnetinde hastalıkların tedavisinden önce, hastalıklardan korunma ve hastalığa yol açan sebepleri ortadan kaldırmak esastır. Bu durumda İslami itikate göre dua etmek, abdest almak, nazar değmesi muhtemel güzelliklerin saklanması gibi yollara başvurulabilir.

Halk İnanışlarında Nazardan Korunmanın Yolları

Kur’an dışında yer alan nazardan korunma yolu yöreye göre çok çeşitlilik arzeden nazarlıklardır. Nazarlığı ise şu şekilde tarif edebiliriz: “nazar değmesine karşı korunmak için kullanılan mavi boncuk, delikli taş, at nalı vb. gibi şeylere verilen addır.” Böyle mavi boncuk, muska, çörek otu, maşallah gibi birkaç nazarlığın bir arada olup bir takım teşkil edenlerine ise “nazarlık takımı” denir.

Kurşun Dökme
Nazarın Belirtileri ve Korunma Yolları

Kutsal kitaplarda yer alan tedavi usulleri dışında halk arasında nazar isabet ettiğine inanılan kişiyi, tedavi etmek için başvurulan yöntemler genel itibariyle şunlardır:

 • Kurşun Dökme
 • Balmumu Dökmek
 • Tuz Dökmek
 • Köz Atmak
 • Nazar Kesmek
 • Şap Okutma
 • Yumurta Yazdırma
 • Oklama
 • Papalama
 • Baş Yarılama
 • Tütsüleme

Uygulanan bu yöntemlerle nazarın tedavi edildiğine inanılır. Halk arasında bu yöntemleri ocaklar ya da emici kadın denilen kişiler yapmaktadır. Yapılan bu işlemlere de “urasa” denilmektedir.

Kaynakça:

Nazarın Belirtileri Nelerdir” yazımıza benzer yazılar için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ETİKETLER:
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bu site Reisci tarafından yönetilmektedir, beni Turkhacks üzerinden de takip etmeyi unutmayın.
istanbul escort izmir escort